Vær med til at skabe fleksibel persontransport i Vejen – Vi vil være de første!

Vi spilder store mængder mad – hjælp med at stoppe madspild nu!

Sæt dit ved Enhedslisten til kommunalvalget den
16. november 2021 i Vejen Kommune.

Mine mærkesager

Skole og uddannelse

En folkeskole for alle. Hvor undervisning tænkes bredt - gerne i samarbejde med det øvrige samfund

Miljø og natur

En grøn fremtid for Danmark. Med fokus på bærdygtighed, mangfoldighed, miljø og dyrevelfærd

Udsatte og syge borgere

Plads til alle. Borger før system. Borgerinddragelse

Sundhed og forebyggelse

Vi ønsker optimale muligheder for et godt liv - hvor der er fokus på færdigheder frem for manglende kompetencer

Samskabelse og medborgerskab

Inddragelse af borgeren i alle beslutninger om borgerens livssituation

Flygtninge og indvandrere

Lad velintegrerede flygtninge hjælpe med den gode historie for nytilkomne

Hvad kan du forvente, hvis du stemmer på mig til kommunalvalget?

Her på min hjemmeside, kan du finde ud af, hvad jeg står for og hvordan jeg vil prioritere min arbejdsindsats i Vejen Byråd.

Jeg håber, at mine holdninger og værdier giver dig lyst til at slutte dig til Enhedslistens og  mit arbejde for en kommune:

  • der sætter borgeren over systemet
  • tager sig godt af udsatte, ældre og syge borgere
  • skaber gode forhold for børn og unge i skole og uddannelse, hvor trivsel og læring sættes over karakterer og tests – og hvor vi tænker skole bredt
  • hvor vi som borgere inddrages optimalt når det offentlige skal behandle vores sag
  • hvor vi sætter klima, natur og miljø over sort vækst
  • hvor vi tager godt imod nytilkomne borgere og inddrager dem i arbejds-, social og kulturliv

Ønsket om mennesker før systemer har gjort mig politisk aktiv.”

Peter Mikael Jensen

Find mig på Facebook:

Peter Mikael Jensen

Fakta om mig