Miljø, klima og bæredygtighed

Vi skal passe på naturen, klimaet og miljøet.

  • Vi skal passe på vores  drikkevandsboringer og sørge for, at der ikke anvendes sprøjtemidler og pesticider i områder, hvor der indvindes drikkevand.
  • Vi ønsker en omlægning af landbrug, der i  højere grad tager hensyn til natur, miljø og dyrevelfærd.
  • Bæredygtighed, biodiversitet og miljø skal være synlig i kommunens handlinger og politikker.
  • KLIMA OG BÆREDYGTIGHED – En grønnere fremtid for Vejen

    Kan man forestille sig, at erhvervslivet i Vejen bliver førende og foregangserhvervsliv for resten af Danmark i forhold til omstilling af energiforsyning, nedbringelse af CO2 udledning og bedre udnyttelse af transport og infrastruktur? 

Odense Kommune vil være CO2 neutral i 2030 – ikke kun 70% reduktion.

Hvorfor skal Vejen Kommune være bagefter?

Måske kan klimatilpasning, bæredygtighed og samskabelse gøres til en win – win for borgere, kommune og erhvervsliv.

Dokumenter

Søparken, oktober 2021

Gennem samskabelse mellem alle aktører i kommunen (borgere, kommunens forvaltninger, virksomheder, landbrug og detailhandel) kan udkommet fra arbejdet med miljø, klima og natur måske blive en god forretning.