Om Peter Mikael

FAMILIE OG CIVILSTAND

Jeg er gift med Susanne, sammen har vi 3 børn, Jonas, Jakob og Julie.

De er alle bosat i Århus, hvor de henholdsvis arbejder og studerer.

Derudover har vi Buller, vores gamle hund, der er familiens store kærlighed og fælles holdepunkt.

Jeg er vokset op i Sønderskov og har boet i Vejen siden 1987.

FRITIDSINTERESSER:

I min fritid løber jeg i Vejen Løbemotion og dyrker Fitnessboksning i Vejen Bokseklub. Derudover spiller jeg tuba i Vejen Gardens Oldboys orkester, mens vi fortæller røverhistorier fra vores mange ture med garden. Min helt store interesse er i øvrigt at følge med i alt politik. Såvel lokal som international politik.

Jeg blev præsenteret på følgende måde, da jeg startede på UCL:

Peter er oprindeligt it uddannet og har senere uddannet sig til lærer og efterfølgende kandidat i pædagogisk sociologi. Han kommer fra en stilling på administrationsbacheloruddannelsen i UC Syd, hvor han har undervist i blandt andet pædagogik, samfundsfag og arabisk kultur. Peter har endvidere en bred erfaring lige fra arbejde med uledsagede flygtningebørn, rejseleder i Kirgisien, til hovedbestyrelsen i Amnesty International.

Didaktisk er Peter i særlig grad optaget at  gøre undervisningen relevant, udfordrende og givende, og herigennem skabe motivation og engagement hos de studerende. Han har god erfaring med at tilrettelægge undervisningen differentieret, engagerende og udfordrende.

I de referencer vi har trukket, får Peter bla. følgende skudsmål: ” Han er en fantastisk didaktiker, med meget kreativ og varieret undervisning. Han får altid gode evalueringer af de studerende, som er begejstret for hans undervisning. Han er velreflekteret og går konstruktivt og løsningsorienteret ind i samarbejdet med kollegaer. Fagligt er han solidt funderet. Peter har et væsen som gør, at man gerne vil have ham i et team og på en arbejdsplads”.

Kernekompetencer:

En af mine kernekompetencer er at kunne vurdere mine studerendes indsigt og varetage undervisning derudfra, her er jeg helt på linje med Søren Kierkegaards skrift om undervisning. Samtidigt har min undervisningserfaring givet mig indsigt i, hvordan mennesker (børn, unge og voksen) kan have det svært i et traditionelt skole- og uddannelsessystem, såvel som i elevers fra andre kulturer. I min undervisning ser jeg mig selv mere som facilitator end docent.

Jeg ser det som en vigtig opgave at tage udgangspunkt i det enkelte menneske, ved at lytte og observere og kommunikere ud fra individets habitus. Det gør jeg gennem meningsfuld og indlevende kommunikation i skrift og tale med erfaring som underviser i dansk og angelsaksisk kultur. Derved opnår interessenterne tryghed og fællesskab. 

Jeg arbejder passioneret og entusiastisk med nye opgaver, fordi det er spændende og udviklende at skabe nyt og ynder at inddrage ”den gode historie” fra hverdagen i mit arbejde for at skabe glæde, fællesskab og motivation. 

Professionel baggrund:

UDDANNELSE     

2012 – 2016 Kandidat i Pædagogisk Sociologi    DPU, Århus Universitet

Opdragelse og uddannelse:

  • Socialisering, livsstadier og hverdagslivets sociale kontekster
  • Globalisering, videnssamfund og uddannelse i komparativ belysning.

Virksomhedsprojekt: Hvordan integreres flygtninge i det danske skolesystem?  

Offentlige organisationer: Ledelse og styring 

2005 – 2008 Folkeskolelærer UC College, Haderslev    

Liniefag: dansk, matematik, samfundsfag og engelsk

1985 – 1986 Mikroinstruktør, it-konsulent  Haderslev Handelsskole

KURSER

2012 – 2013    Uddannet KLAR-konsulent (kommunernes LEAN), Vejen Kommune

2004 – 2014     Diverse kurser relateret til arbejdet med traumatiserede flygtninge