Samskabelse, definition

Hvad er samskabelse?

Anne Tortzen redegør for begrebet i sin bog Samskabelse af velfærd – Muligheder og faldgruber.

Hvad taler vi egentlig om, når vi taler om samskabelse? Netop fordi der er gået mode i at ”….samskabe, bruges udtrykket meget bredt i daglig tale – fx om samarbejdsprocesser internt i kommunen, hvor medarbejdere fra forskellige teams producerer noget sammen, eller om samarbejde på tværs mellem forvaltninger internt i en kommune”

Anne Tortzen ”… bruger …. samskabelse om en helt bestemt form for samarbejde, nemlig samarbejder på tværs af samfundssektorer – mellem civilsamfund/borgere og det offentlige – med sigte på at prioritere, planlægge eller producere velfærd”.

Videre:

”Inden for forskningen dækker begrebet samskabelse helt overordnet over, at offentlige medarbejdere udvikler og producerer velfærd sammen med fremfor for borgerne”.

Samskabelse beskrives også med begreber som: co-production og co-creation og samproduktion et lidt mere beskrivende betegnelse kunne være ”samarbejdsdrevet innovation” eller ”social innovation”, altså processer, der inddrager borgere i at beskrive, udvikle og fremstille den velfærd, de selv er en del af.Kilde: Samskabelse af velfærd – Muligheder og faldgruber, af Anne Tortzen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *