Udsatte og syge borgere

Udsatte og syge borgere i Vejen Kommune skal opleve sig som lige og værdige mennesker

Det gør vi ved at:

  • at inddragelse og medborgerskab skal komme før kontrol og registrering
  • at en borgerrådgiver skal sikre korrekt sagsbehandling
  • at der i Jobcentret bør der være en tilgængelighed og god dialog mellem sagsbehandler og borger, hvor borgerens livssituation er i højsædet, når der aftales indsatser.
  • borgeren skal inddrages optimalt i sin egen livssituation – og have størst mulig egen-indflydelse.
  • vi skal se på: Hvad vil du – hvad kan du – hvad er du god til?
  • Det skal gøres økonomisk muligt, også for økonomisk trængte familier, at deltage i foreningslivet.